AMERICAN HOSPITAL THE BODRUM CUP
33. YIL
YARIŞ İLANI
                                                                                              
AMERICAN HOSPITAL THE BODRUM CUP
18 – 23 Ekim 2021 tarihleri arasında Era Bodrum Yelken Kulübü ev sahipliğinde  Muğla -Bodrum’da   yapılacaktır.
 
1.     UYGULANACAK KURALLAR
 
1.1.       Organizasyon Otoritesi tarafından yayınlanmış hususlar,
1.2.       Yarış İlanı, Yarış Talimatı ve yayınlanacak Ek Talimatlar,
1.3.       Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları(RRS) 2021–2024
1.4.       TYF Talimatları, İlke Kararları, Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı.
1.5.       Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (IRPCAS),
1.6.       Yarışı idare etmek için yayınlanan diğer duyurular,
1.7.       Yukarıdaki kurallar arasında bir ihtilaf olması halinde, Protesto Kurulu karar verecektir.
1.8.       Yatlar arasında meydana gelebilecek kural ihlalleri iddiasını veya düzeltme isteklerini görüşüp, karara bağlamak amacıyla, bir Protesto Kurulu görevlendirilecektir.
1.9.       Bu yarışta performansa bağlı handikap sistemi uygulanacaktır. Sistemin esasları ve işleyişi Brifing sırasında Teknik Komite tarafından açıklanacaktır.
1.10.   Türkiye Yelken Federasyonu’nun Covid–19 salgınına ilişkin duyurusu ve resmi kurumlarca yayınlanan diğer Covid–19 yönergeleri.
 
2.     YARIŞ SEKRETERLİĞİ
 
2.1 Yarış sekreterliği, yarışların başlayacağı güne kadar Era Bodrum Yelken Kulübü’nün (Neyzen Tevfik Cad. No:120/A Bodrum) Ofisinde kurulacak, Yarışın ilk gününden itibaren Start hattındaki komite botuna taşınacaktır.
 
 
3.     YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATEGORİLERİ
 
3.1.       Yarışlar aşağıda belirtilen sınıf ve kategorilerinde yapılacaktır.
 
3.1.1. GELENEKSEL TARZDA İNŞA EDİLMİŞ YATLAR: Geleneksel usulde ahşap malzemeden geleneksel stil ve çizgileri yansıtacak şekilde inşa edilen gezi tek gövdeli deplasman yatlarıdır.
 
a)   Gulet : 3.1.1. Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış, Başı Kemane, Kıçı Ayna veya Kepçe, uzun omurgalı, baş bodoslamada çeneden kıç bodoslamada pervane yatağına kadar omurga boyunca devam eden çiziminde içbükey açı olmayan sabit salmalı her türlü gezi amaçlı deplasman yat. Alt gruplar belirlenirken yatların performansı ve su hattı boyları salma yapıları kriter olarak alınacaktır.
 
 
b)   Tırhandil : 3.1.1. Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış 
omurgası tekne boyunun %70’inden kısa olmayan, salması baş bodoslamadan kıçtaki pervane yatağına kadar tüm basacak şekilde olan ama iç bükey açılar olmayan teknedir. Teknede yapısal olarak posta, ıstralya, liroz gibi elemanlar olmalıdır. İhtilaf durumlarında Tırhandil Cup Balatajı geçerlidir.
 
3.1.2. MODERN TARZDA İNŞA EDİLMİŞ YATLAR: Ahşap olmakla birlikte, salmaları geleneksel tarzda inşa edilmiş yatlardan farklı olan tek gövdeli, gezi amaçlı deplasman yatlarıdır.
 
Mozaik : Salması omurga boyunca olmayan ,dümen palası ile salması arasında bağlantı olmayan salmanın arkası pervane yatağından önce biten iç bükey açılara sahip olabilen bununla birlikte Fin salma, kısa omurgalı( short keel, modified full keel) yapısına sahip olan teknelerdir.
 
3.1.3  GELENEKSEL TARZDA OLMAYAN YATLAR:
 
a)     Cruiser : Yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip Bodrum Cup Geleneksel Tarzda inşa edilmiş yatlar sınıfına girmeyen, çok gövdeli (Multihull) dahil tüm yelkenli tekneler. Kategoriler belirlenirken IRC ve/veya Destek sınıfı puanları kriter olarak alınacaktır.
b)    One Design, Eş Tekneler: Sınıf kuralları geçerli olacaktır. Sınıf kurallarının belirttiği emniyet tedbirlerini almayan tekneler duruşmasız diskalifiye edilir.
c)     Performans : Her türlü malzemeden inşa edilmiş Performans amaçlı yatlardır. Half keel (yarım salma), ikiz salma, centre board (oynar salma), sürgülü salma (torpil salma) ve 3.1.2 mozaik tanımına uymayan diğer su altı yapıları ve salmaları performans sınıfında değerlendirilir.
 
3.2        Yukarıda belirtilen bütün sınıf ve kategorilerdeki yatlar organizasyon otoritesince belirlenmiş olan sınıf/ kategori bayrakları ile numara ve yarış bayraklarını devamlı olarak taşıyacaklardır. Bu bayrak ve numaraları taşımayanlar, protesto kurulu tarafından duruşmasız diskalifiye edilecektir.
 
3.3        Organizasyon otoritesi, kayıt tarihinden yarış sonuna kadar teknelerin kategorilerini belirleme, yeniden belirleme, birleştirme veya ortadan kaldırma ile yarış esnasında sınıf tariflerine uygun olmadığı tespit edilen teknelere sınıf değişikliği ve diskalifikasyon uygulama yetkisine sahiptir.
 
 
4.         REKLAM
Yatların yelkenlerinde, tekne üzerinde veya direklerinde taşıdıkları ayrıca flamalar üzerinde taşınan her türlü reklam ücrete ve izne tabidir. Ana sponsorun faaliyet alanındaki diğer firmaların reklamları kesinlikle kullanılamaz. Reklamını deklare etmeyen ve ücretlerini yatırmayan yatlar yarıştan diskalifiye edilirler, ayrıca izleyici olarak dahi Bodrum Cup etkinliklerine kabul edilmezler. Yelkenler, Pasarele, yatın bordasına veya flama, bayrak vs. olarak alınacak reklamlar için toplam € 500.- (Yatların pasareli / yelkeni üzerinde yatın bağlı olduğu acenta ya da yatın adının yazılı olması halinde reklam ücreti talep edilmez) 
 
 
5.     KAYITLAR ve NUMARA BANTLARI
 
5.1.       Kayıt formları, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış olarak, ilk yarışın yapılacağı günden iki gün öncesi saat 17.00'ye kadar Organizasyon Komitesine teslim edilecektir.
 
5.2.       Kayıt esnasında, organizasyon otoritesince belirlenecek kayıt ücretini yatırmış olacaklardır.
 
5.3.       Geç kayıtlar yarış gününden bir gün önce saat 12.00'ye kadar iki katı kayıt ücreti ödenmesi koşuluyla kabul edilebilir.
 
5.4.       Bu yarış için kayıtlarını yaptıracak yat sorumlularından alınacak kayıt formunda belirtilen bilgilere itibar edilecektir. Bu bilgilere göre sınıflandırma ve kategori ayrımı yapılacaktır. Yarışlar sonunda dereceye giren yatlar yarış “Teknik Komite” tarafından ölçülebilecek ve kayıt formunda belirtilen değerlerin yanlış olması halinde o yat Protesto Kurulu kararıyla DİSKALİFİYE edilecek ve diğer yatların sıralaması bir sıra yükselecektir.
 
5.5.       Kayıt esnasında Organizasyon Otoritesince her yata kategori bayrakları ve iki adet Numara Bandı verilecektir. Bütün yatlar bu numara bandlarını sancak ve iskele vardavelalarına tespit edecek ve tüm yarışlar süresince okunabilir şekilde taşıyacaklardır. Bu bayrak ve numaraları taşımayanlar, Yarış Komitesi tarafından “YARIŞA KATILMADI, (DNC)” olarak değerlendirilecektir.
 
 
 
6. KAYIT ÜCRETİ
6.1) “L” 14.99 m ve altı yatlar için 1000.-TL   “L” 15.00 m ve üzeri yatlar için 3000 TL 
 ( 17 EKİM 2021 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN KAYITLAR İÇİN İKİ KATI ÜCRET ALINACAKTIR)
6.2)TEKNELERİMİZDEN BİRİNDE BİREYSEL OLARAK YARIŞA KATILACAK OLANLAR İÇİN: ( € kuru 9 Tl) 
İzleyici yatta: Double kabinde kişi başı € 450.- / Single kabinde kişi başı € 600.-(Full-Board)
Yarışan Yatta: Double kabinde kişi başı € 750.- / Single kabinde kişi başı € 900.-(Full-Board)
 
7. PROGRAM          
18 Ekim | Pazartesi,  Bitci Yarış Brifingi ve Kampana Töreni
19 Ekim | Salı,  Bodrum - Bodrum Denizciler Derneği 50. Yıl Etabı
20 Ekim | Çarşamba,  Bodrum - Çökertme Anadolu Sigorta Etabı
21 Ekim | Perşembe,  Çökertme - Çökertme Opet Etabı
22 Ekim | Cuma,  Çökertme - Kissebükü Metro Etabı
23 Ekim | Cumartesi,  Kissebükü - Bodrum Erol Ağan Etabı | Ödül Töreni ve Final Konseri
 
AMERICAN HOSPITAL THE BODRUM CUP

8.  ÖLÇÜ KONTROLLERİ
 Yatlar yarıştan önce yarış süresince veya yarıştan sonra yarış komitesi üyelerince gerekli görülecek her zaman kontrole tabii tutulabilirler. Yarış komitesi üyelerine gerekli bütün kolaylıklar gösterilecektir.
 
9.   YARIŞ TALİMATLARI
Yarış talimatı   yarışan teknelere dağıtılacak olan kitapçıklarda bulunmaktadır.
 
10. YARIŞ SEKRETERLİĞİ
Yarış sekreterliği, yarışların başlayacağı güne kadar Era Bodrum Yelken Kulübü’ nde (Neyzen Teyfik Cad. No:120/2 Bodrum) ve Merhaba Turizm Çarşı Mah. Barış Meydanı No:46 Bodrum dur.; yarışların ilk gününden itibaren  ise start hattında görev alacak olan yarış komitesi botunda kurulacaktır
 
11. UYGULACAK ROTALAR
Ek Yarış Talimatı ekinde ve dağıtılacak olan yarış kitapçıklarında  gösterilecektir.
 
12.  PUANLAMA
Ahşap Tekneler BCR (Bodrum Cup Rating) sistemi, Cruiser yatlar ise IRC ve/veya Destek Rating sistemi ile derecelendirilecektir.
 
13.            ÖDÜLLER
Ödüller sınıf/kategori, genel klasman ve özel ödüllerden oluşur.
 
13.1. THE BODRUM CUP :
 Bu kupa, The Bodrum Cup ‘ın en büyük ödülüdür. Geleneksel Tarzda inşa edilen yatlar sınıfında genel klasman birincisine verilir.
 
Bu ödül BİR KUPA ile bir yıl saklayacağı REGATTA BAYRAĞIndan ibarettir. Genel klasman birincisi belirlenirken, genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan yat dikkate alınır.
 
13.1.1           THE BODRUM CUP REGATTA BAYRAĞI:
The Bodrum Cup’ı kazanan yata bir yıl saklamak üzere verilir. Üç kez Bodrum Cup’ı kazanan yat bu bayrağı ömür boyu taşımaya hak kazanır.
13.2. BİTCİ KUPASI : Geleneksel ve Modern Tarzda inşa edilen ahşap yatların tümünün genel klasman birincisine verilir.
 
13.3. GENEL KLASMAN ÖDÜLLERİ:
Geleneksel ve Geleneksel olmayan tarzda inşa edilen yatlar (one design kategorisi dışında) sınıflarında ilk beş yata verilir.
 
13.3.1.     Halikarnas Balıkcısı (Standart Yelken): Gulet ve Tırhandil kategorilerinde yarışan yatlar bu kategorilerde ve kayıt anında; Asimetrik ve Simetrik balon, Code Zero ve Light Cenova gibi ince kumaşlı performans yelkenleri kullanamaz ve bulunduramaz. Elektrikli ve hidrolik vinç taşıyan tekneler standart kategorisinde yarışamaz. Ödüller ilk beş yata verilir. Genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan yat dikkate alınır.
13.4. SINIF / KATEGORİ ÖDÜLLERİ:
Her kategorinin ilk üçüne verilir.
 
 
14.  SORUMLULUK
14.1. Bu yarışları düzenleyen organizasyon otoritesi, yarış komitesi üyeleri ve sponsorlar; yarışlarda veya yarış dışı tüm faaliyetlerde yatlarda, yatlarda yarışanlarda, kaptan ve mürettebata dolaylı  veya dolaysız olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklarından hiç bir şekilde sorumluluk taşımayacaklardır.
14.2. YAT SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI;
a) Mürettebatlarının tüm sorumluluğunu ve yatlarının denize dayanıklılığı ile emniyetli navigasyon sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmeme, yarışa devam edip-etmeme sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu, 
b)  Yarışın; yarış talimatına göre idare edileceğini, kurallara uygun olarak verilen cezaları ve kesin kararları; bu kesin kararlarla ilgili olarak adli makamlara veya mahkemeye baş vurmamayı peşinen kabul ederler.
c) Bu sorumlulukları gereğince her yarışın startından önce mürettebatlarının dikkatlerini çekeceklerdir. 
d) Ayrıca yarış kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan edeceklerdir.
e) SİGORTA Yarışa katılan tekne sahibi sorumlu kişisi/dümencisi, tekne ve yarışçıları kapsayan, yarış klozu dahil edilmiş ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yaptırmakla mükelleftir. Katılımcıların mevcut poliçelerinin bu yönde kapsama sağladığını kontrol etmeleri ve gerekiyorsa ilgili ekleri sigortalarına ilave etmeleri kendi sorumluluklarındadır. Organizasyon, Yarış, Teknik, Protesto Komiteleri yarışan yatların veya personelinin sigortalarının olup olmamasını kontrol etmekle yükümlü değillerdir ve bu konuda hiç bir sorumluluk taşımayacaklardır.
 
 
15. EKİP SINIRLAMASI
Yarışalar için yatlarda bulundurulacak ekip sayısı en az 3 kişi olacaktır.Ancak üst sınır yoktur.
 
16. DİĞER HUSUSLAR
 
Yarışlara katılım için 2021 yılı vizeli TYF Lisansı gerekmektedir. Lisansı olmayan sporcular yarışa katılamayacaktır. Geçici lisans çıkartılmayacaktır. Yabancı sporcularda lisans şartı aranmayacaktır.
 
 
 
THE BODRUM CUP ORGANİZASYON KOMİTESİ