THE BODRUM CUP

INTERNATIONAL NAUTICAL FESTIVAL & REGATTA

28. YIL

YARIŞ İLANI

                                                                                              

THE BODRUM CUP “INTERNATIONAL NAUTICAL FESTIVAL & REGATTA”

17 – 22 .Ekim 2016 tarihleri arasında Era Bodrum  Yelken Kulübü ev sahipliğinde  Muğla -Bodrum’da   yapılacaktır.

 

1) KURALLAR

1.1)Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013–2016, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) İlke Kararları, Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı,  Yelken Hakem Talimatı, Genel Yarış Talimatı TYF Genel Yarış Talimatı (2016) ile ;

1.2 ) Yarış Talimatı ve Ek Talimatlar,

1.3 ) Bu yarış için hazırlanan “Özel Yarış Kuralları”

1.4 ) Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (IRPCAS),

1.5 ) Yarışı idare etmek için yayınlanan diğer duyurular,

1.6) Yukarıdaki kurallar arasında bir ihtilaf olması halinde, en son yayınlanan talimat geçerlidir.

2) REKLAM

Yatların yelkenlerinde, tekne üzerinde veya direklerinde taşıdıkları ayrıca flamalar üzerinde taşınan her türlü reklam ücrete ve izne tabidir. Ana sponsorun faaliyet alanındaki diğer firmaların reklamları kesinlikle kullanılamaz. Reklamını deklare etmeyen ve ücretlerini yatırmayan yatlar yarıştan diskalifiye edilirler, ayrıca izleyici olarak dahi Bodrum Cup etkinliklerine kabul edilmezler.

3)  KAYITLAR

3.1) Kayıtlar • Bodrum Cup Gulet• Tırhandil • Classic • Katamaran •  Cruiser • Racer  sınıflarında tüm yatlara açıktır. Kategorilerin ayrıntıları dağıtılacak olan yarış kitapçıklarında bulunmaktadır.

3.2) Kayıt formları tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış olarak ilk yarışın yapılacağı günden iki gün öncesinde saat 17:00’ye kadar organizasyon  komitesine teslim edilecektir.

3.3) Geç kayıtlar yarış gününden 1 gün önce saat 12:00’ye  kadar iki katı kayıt ücreti ödenmesi koşuluyla kabul edilebilir.

3.4) bu yarış için kayıtlarını yaptıracak yat sorumlularından alınacak kayıt formunda belirtilen bilgilere itibar edilecektir. Bu bilgilere göre sınıflandırma ve kategori ayrımı yapılacaktır. Yarışlar sonunda dereceye giren yatlar yarış komitesi tarafından ölçülebilecek ve kayıt formunda belirtilen değerlerin yanlış olması halinde o yat DURUŞMASIZ DİSKALİFİYE edilecek ve diğer yatların sıralaması 1 sıra yükselecektir.

3.5) Kayıt esnasında organizasyon otoritesince her yata 2 adet numara bandı verilecektir.Bütün yatlar bu numara bantlarını sancak ve iskele vardavelalarına tespit edecek ve tüm yarış süresince okunabilir şekilde taşıyacaklardır.

3.6)  Ahşap Yatlar için Kayıtlar Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından yapılacaktır.

Era Bodrum Yelken Kulübü

Tel:0252 316 23 10- Fax:0252 316 53 38

Web: www.bodrumcup.com  -e-mail: bodrumcup@bodrumcup.com

 

4)  KAYIT ÜCRETİ

4.1) “L” 14.99 m ve altı yatlar için 150.-€,    “L” 15.00 m ve üzeri yatlar için 300 €.

 ( 16 EKİM 2013 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN KAYITLAR İÇİN İKİ KATI ÜCRET ALINACAKTIR)

4.2)TEKNELERİMİZDEN BİRİNDE BİREYSEL OLARAK YARIŞA KATILACAK OLANLAR İÇİN:

İzleyici yatta: Double  kabinde kişi başı € 450.- / Single kabinde kişi başı  € 600.-(Full-Board)

Yarışan Yatta: Double  kabinde kişi başı € 750.- / Single kabinde kişi başı  € 900.-(Full-Board)

 

5)  PROGRAM          

   EK A ‘dadır.

 

6) ÖLÇÜ KONTROLLERİ

 Yatlar yarıştan önce yarış süresince veya yarıştan sonra yarış komitesi üyelerince gerekli görülecek her zaman kontrole tabii tutulabilirler. Yarış komitesi üyelerine gerekli bütün kolaylıklar gösterilecektir.

 

7)  YARIŞ TALİMATLARI

Yarış talimatı   yarışan teknelere dağıtılacak olan kitapçıklarda bulunmaktadır.

 

8  )YARIŞ SEKRETERLİĞİ

Yarış sekreterliği, yarışların başlayacağı güne kadar Era Bodrum Yelken Kulübü’ nde (Neyzen Teyfik Cad. No:120/2 Bodrum); yarışların ilk gününden itibaren  ise start hattında görev alacak olan yarış komitesi botunda kurulacaktır

 

9  ) UYGULACAK ROTALAR

Ek Yarış Talimatı ekinde ve dağıtılacak olan yarış kitapçıklarında  gösterilecektir.

 

10) PUANLAMA

10.1) Her teknenin her etap için toplam zamanı start ve finiş hatları arasında geçirdiği sürenin saniye cinsinden ifadesidir. Bu süreye kabul edilen handikap sisteminde o tekneye ait olan rating katsayısı uygulanır. Ve düzeltilmiş zaman derecesi elde edilir. Eğer varsa teknenin aldığı cezalar da bu zamana eklenir. BCR (Bodrum Cup Rating) sistemi ile o etabın nihai derecelendirmesi yapılır. (sıralama küçük zamandan büyük zamana doğru artar)  En düşük düzeltilmiş zamana sahip tekne o etabın birincisi ilan edilecektir. Düzeltilmiş zaman hesaplamalarındaki virgülden sonraki saniye (50 ve üzeri ise bir üst değere) yuvarlatılacaktır.Puanlama her kategori için ayrı ayrı yapılır.

RRS Az Puan Sistemi kullanılacaktır (RRS A4). Birinci olan tekne 1, ikinci olan 2, üçüncü olan 3, dördüncü olan 4 puan alır. Sonraki her sıra için bir puan ilave edilir (RRS A4.1).

Bodrum Kupası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı , bir seri yarıştır. Bu seri  yarışta üç yarışa kadar yarış atılmaz ve bu üç yarış üzerinden değerlendirme yapılır. Dört  veya beş yarış yapılmış ise en kötü derecenin alındığı bir yarış atılarak kalan yarışlar üzerinden değerlendirme yapılır.

 

11) KOMİTE BOTLARI

11.1) Komite botları; start ve finiş hatları ile gerektiğinde dönüş/geçiş noktalarında    bulunacaklar, yarış süresince filonun içinde seyrederek gerekli kontrollerini yapacaklardır. 

11.2)  Yarış komitesinin ve yarışın yönlendirilmesi ile kontrolü, start hattında görev almış komite botundan yapılacaktır.

11.3) Yarış komitesinde görevli yatlar ve diğer tekneler “R” (Reis-Romeo) kod bayrağını taşıyacaklardır. Bu bayrağın bulunmaması protesto sebebi olmayacaktır.

11.4) Start ve finiş hattında görevli yarış komitesi botları, teknik nedenlerle mevkilerini motor çalıştırarak da muhafaza etmeye çalışabilirler.

11.5) Organizasyon otoritesi ve yarış komitesine ait bütün yatlar / motorlar, yarışmakta olan yatlara çapariz vermemeye çalışacaklardır. 

 

12) TELSİZ İLETİŞİMİ

Yarışlarda, yatlarda VHF deniz telsizi bulundurulması mecburidir. Telsiz, yarış süresince açık tutulmalıdır. Yarış komitesi'nin duyuruları telsiz vasıtasıyla yapılacaktır. Yatlar belirtilen kanalda  (VHF 09) diğer yatlarla konuşmayacak sadece organizasyon komitesi ve yarış komitesinin duyurularını dinleyecek, zorunlu hallerde yarış komitesine çağrı yapacaktır. Yarış komitesi'nin herhangi bir telsiz mesajına cevap verme zorunluluğu yoktur.

 

16 ) SORUMLULUK

16.1)Bu yarışları düzenleyen organizasyon otoritesi, yarış komitesi üyeleri ve sponsorlar; yarışlarda veya yarış dışı tüm faaliyetlerde yatlarda, yatlarda yarışanlarda, kaptan ve mürettebata dolaylı  veya dolaysız olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklarından hiç bir şekilde sorumluluk taşımayacaklardır.

16.2) YAT SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI;

a) Mürettebatlarının tüm sorumluluğunu ve yatlarının denize dayanıklılığı ile emniyetli navigasyon sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmeme, yarışa devam edip-etmeme sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu, 

b)  Yarışın; yarış talimatına göre idare edileceğini, kurallara uygun olarak verilen cezaları ve kesin kararları; bu kesin kararlarla ilgili olarak adli makamlara veya mahkemeye baş vurmamayı peşinen kabul ederler.

c) Bu sorumlulukları gereğince her yarışın startından önce mürettebatlarının dikkatlerini çekeceklerdir. 

d) Ayrıca yarış kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan edeceklerdir.

 

17) EKİP SINIRLAMASI

Yarışalar için yatlarda bulundurulacak ekip sayısı en az 3 kişi olacaktır.Ancak üst sınır yoktur.

 

18) DİĞER HUSUSLAR

 

Türkiye Yelken Federasyonu "Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı" gereği katılan tüm yarışmacıların lisans bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Lisansı olmayanlar ve misafir yarışçılar 40 YTL karşılığı Era Yelken Kulübünden 1 yarış için geçerli geçici lisans temin edebilir.Mürettebat ve misafir listesi ile lisans numaralarını forma ekleyiniz.

 

 

EKLER                                      :

EK-A  Yarış Programı

EK-B    Kayıt formu

 

 

BODRUM CUP ORGANİZASYON KOMİTESİ