6. YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATEGORİLERİ

 

6.1. Yarışlar aşağıda belirtilen sınıf ve kategorilerinde yapılacaktır..

 

6.1.1. GELENEKSEL TARZDA İNŞA EDİLMİŞ YATLAR :Geleneksel usulde ahşap veya farklı bir malzemeden geleneksel stil ve çizgileri yansıtacak şekilde inşa edilen gezi amaçlı deplasman yatlarıdır.

a)   Gulet : maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış, Tırhandil veya klasik yatlar sınıflarında yer alamayacak olan her türlü gezi amaçlı deplasman yat. Kategoriler belirlenirken yatların performansı ve su hattı boyları kriter olarak alınacaktır.

b)   Tırhandil : 6.1. maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış baş ve kıç formları birbirine yakın, gövdesi geniş, Ege’ye özgü tekneler ile formu tırhandili andıran çektirme, Colin Archer dizaynı vb tekneler. Kategoriler belirlenirken yatların performansı ve su hattı boyları kriter olarak alınacaktır.

c)   Mozaik & Klasik Yat: Yukarda gulet ve tırhandil kategorileri tariflerine girmeyen yarışmacı yatlar.

 

6.1.2.: GELENEKSEL TARZDA OLMAYAN YATLAR: 

 

CRUISER : Yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip The Bodrum Cup Geleneksel tarzda inşa edilmiş yatlar sınıfına girmeyen, çok gövdeli (Multihull) dahil tüm yelkenli tekneler. Kategoriler belirlenirken yatların performansı ve su hattı boyları kriter olarak alınacaktır.

6.2. Yukarıda belirtilen bütün sınıf ve kategorilerdeki yatlar organizasyon otoritesince belirlenmiş olan sınıf/ kategori bayrakları ile numara ve yarış bayraklarını devamlı olarak taşıyacaklardır. Bu bayrak ve numaraları taşımayanlar, protesto kurulu tarafından duruşmasız diskalifiye edilecektir.