YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATEGORİLERİ
 
Yarışlar aşağıda belirtilen sınıf ve kategorilerinde yapılacaktır.
 
GELENEKSEL TARZDA İNŞA EDİLMİŞ YATLAR :Geleneksel usulde ahşap veya farklı bir malzemeden geleneksel stil ve cizgilleri yansıtacak şekilde inşa edilen gezi amaçlı deplasman yatlarıdır. 
 
a) Gulet : 6.1. Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış, Tırhandil veya klasik yatlar sınıflarında yer alamayacak olan  her türlü gezi amaçlı deplasman yat. Kategoriler belirlenirken yatların performansı ve su hattı boyları kriter olarak alınacaktır.
b) Tırhandil : 6.1.   Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış  baş ve kıç formları birbirine yakın, gövdesi geniş ege’ye özgü,tekneler ile formu tırhandili andırann çektirme, Colin Archer dizaynı vb tekneler  .Kategoriler belirlenirken yatların performansı ve su hattı boyları kriter olarak alınacaktır.
c) Mozaik:  Yukarda Gulet ve Tırhandil kategorilleri tariflerine girmeyen yarışmacı yatlar
 
GELENEKSEL TARZDA OLMAYAN YATLAR:  
 
CRUISER : Yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip Bodrum Cup Geleneksel Tarzda inşa edilmiş yatlar sınıfına girmeyen, çok gövdeli (Multihull) dahil tüm yelkenli tekneler. Kategoriler belirlenirken yatların performansı ve su hattı boyları kriter olarak alınacaktır.
 
KATEGORİLERİN BELİRLENMESİ / BİRLEŞTİRİLMESİ / İPTAL EDİLMESİ  
 
Organizasyon otoritesi, kayıtların durumuna göre kategorileri belirleme, yeniden belirleme, birleştirme veya ortadan kaldırma yetkisine sahiptir.